Informatie en communicatie

Jezelf informeren over ondersteunende maatregelen en wettelijke regelingen en hierover communiceren met je werknemers is uitermate belangrijk om tot een succesvol gezins- en gendervriendelijk beleid te komen. Werknemers die bovendien onderling, op een informele manier, kennis en advies kunnen delen voelen zich gesteund en hebben een uitlaatklep voor problemen rond de combinatie werk-privé.

Ook hierrond vind je enkele ideeën van acties die je kan opzetten.

 

Zet netwerken of peer coaching op in je bedrijf.

Nieuwe ouders krijgen heel wat informatie aangeboden, van officiële instanties, media, vrienden en familie, enzovoort. Maar wat met informatie rond het combineren van werk en privé binnen jouw onderneming? Niemand die betere tips kan geven dan collega’s die ook ouders zijn. Laat werknemers onderling informatie uitwisselen, rond ouderschap, rond combinatie werk en privé, rond mantelzorg, enzovoort.

Hiervoor kan je als werkgever zeker en vast het idee lanceren en polsen naar enige interesse bij je werknemers. Je kan ook de omkadering hiervoor aanbieden, zoals een lokaal ter beschikking stellen, drank en versnaperingen voorzien, een pagina op het intranet opzetten om informatie te delen, ….

Probeer hier zeker werknemers van alle niveaus, diensten en leeftijden samen te brengen. Doe eventueel ook zelf mee, als ouder of als zorger.

 

Laat enkele rolmodellen aan het woord in je bedrijf.

Informatie krijgen van ‘peers’ geeft nog steeds het meeste inlevingsvermogen en verbondenheid. Je kan er dus ook voor kiezen om enkele ‘ervaringsdeskundigen’ in de belangstelling te zetten binnen je onderneming, zoals

  • een projectmanager die vaderschapsverlof heeft opgenomen;
  • een administratief medewerker die mantelzorgverlof heeft opgenomen om voor zijn zieke moeder te zorgen;
  • een directielid dat deeltijds is gaan werken om voor haar 3 kinderen te kunnen zorgen.

Indien zij hiermee akkoord gaan, kan je deze personen, elk met hun eigen verhaal, aan het woord laten in een interview en deze getuigenis delen met collega’s (via een netwerk, via het intranet, via een mailtje, …).

Waarom deze getuigenissen, na toestemming van de betrokkenen, ook niet op je website plaatsen, bijvoorbeeld op je vacaturepagina? Dit toont aan dat je als onderneming inzet op combinatie werk-privé en gendergelijkheid, twee mooie uithangborden om nieuw talent aan te trekken.

 

Geef informatie over wettelijke verplichtingen en afspraken in je bedrijf.

De checklists binnen de toolkit gaan in op heel wat wettelijke verplichtingen rond verlof, het indienen van administratieve documenten, het tegengaan van discriminatie, enzovoort. Deze informatie is niet alleen nuttig voor jou als werkgever, maar ook voor je werknemers. Deel deze informatie met je werknemers, bijvoorbeeld via een infosessie.

Wil je er zeker van zijn dat elke werkneemster/werknemer alle informatie ook gekregen heeft? Laat de infosessie doorgaan tijdens de werkuren, of betaal deze als overuren (bijvoorbeeld bij ploegendiensten).

Ben je niet helemaal zeker dat je de juiste, wettelijke, informatie zelf kan overbrengen? Schakel dan zeker een externe deskundige in, zoals je sociaal secretariaat.

 

Laat de combinatie werk-privé aan bod komen in functioneringsgesprekken, ontwikkelgesprekken, voortgangsgesprekken, …

Geef bij de aankondiging van het gesprek aan dat wensen, verwachtingen of uitdagingen met betrekking tot het combineren van werk en privé aan bod kunnen komen. Op die manier kan je werkneemster/werknemer hierop anticiperen en erover nadenken. Zo kunnen resultaten en moeilijkheden op het werk ook vaak beter gekaderd worden, en kunnen echte oorzaken aangepakt worden.

Opgelet: Wil je werkneemster/werknemer hier liever niet over praten? Dan is dit ook oké. Je kan dan aangeven dat er andere personen zijn waar zij/hij terecht kan, zoals bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of andere collega’s.