Deconnecteren

Huidige tijden en technologieën maken het constant bereikbaar zijn meer en meer mogelijk. Dit vereenvoudigt de invoering van maatregelen zoals thuiswerk of decentraal werken.

Tegelijkertijd is er een vergroot risico op het vervagen van de grens tussen werk en privé en, bijgevolg, een verstoring van het evenwicht tussen beiden.

Hieronder worden enkele tips opgesomd om ook omtrent connectiviteit een goede combinatie werk-privé te ondersteunen.

Net zoals bij andere maatregelen, is het bij het opstellen van afspraken of invoeren van gedragscodes rond (de)connectiviteit belangrijk om rekening te houden met de wensen van ALLE werknemers. Vaak zijn er grote verschillen in voorkeuren (de ene heeft al liever een lange middagpauze en zal ’s avonds nog wat mails checken, de andere werkt liever geconcentreerd door en sluit het werkgedeelte af bij het naar huis gaan). Een goed beleid laat dan ook de vrijheid aan de werknemers zelf, maar bepaalt wel wat er verwacht wordt en wat niet. Zoals altijd zijn duidelijke verwachtingen, open communicatie en tijdige evaluatie van de maatregelen belangrijk.

 

Maak verwachtingen duidelijk rond de-connectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Sinds 9 april 2018 is het bij wet (Wetgeving Kris Peeters) verplicht om binnen het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (of met de vakbond, of rechtstreeks met je werknemers indien voorgaande niet aanwezig zijn) regelmatig te overleggen over de-connectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Hierbij kunnen dan voorstellen rond verwachtingen worden geformuleerd. Zie hier enkele vrijblijvende voorbeelden van zo’n verwachtingen:

  • Het wordt niet verwacht dat mails die na 17u worden ontvangen dezelfde dag nog worden gelezen en beantwoord.
  • Het wordt verwacht dat ontvangen mails een gepast antwoord krijgen binnen de 3 werkdagen.
  • Het wordt niet verwacht dat men deelneemt aan Whatsapp groepen met collega’s.
  • Het wordt niet verwacht dat men tussen 12u en 13u telefonisch bereikbaar is bij thuiswerk.
  • Het wordt verwacht dat men tussen 10u en 12u en tussen 13u en 15u telefonisch bereikbaar is bij thuiswerk.

Deze verwachtingen kan je vastleggen in bijvoorbeeld een gedragscode. Op deze manier is het voor je werknemers duidelijk waarop zij wel of niet geëvalueerd kunnen worden en behouden zij de vrijheid om hun werkdag in te delen volgens een werkritme dat hen het beste ligt.

 

Maak afspraken over communicatie tijdens het (thematisch) verlof van je werkneemster/werknemer.

In de checklists worden al de verschillende soorten verlof beschreven die beschikbaar zijn voor jouw werknemers in functie van hun rol als ouder of zorger.

Tijdens die periodes van verlof, die zich soms over een langere periode kunnen uitstrekken, kan het handig zijn om af en toe in contact te staan met je werkneemster/werknemer. Bijvoorbeeld over de exacte datum van terugkeer, administratieve zaken, maar ook de leuke gebeurtenissen zoals eerste foto’s van het kind en felicitaties bij verjaardagen. Je werkneemster/werknemer krijgt het signaal dat zij/hij niet vergeten wordt en nog steeds een essentieel onderdeel is van het bedrijf.

Maar beperk ook dit contact. Het verlof is opgenomen om tijd door te brengen met het gezin, om het werk op deze dagen te kunnen afsluiten. Vermijd dan ook zoveel mogelijk vragen over inhoudelijke zaken.

Bespreek op voorhand met je werkneemster/werknemer welke verwachtingen en wensen jullie beiden voor communicatie tijdens deze periode hebben.