Hoe maak je werk van een gezinsvriendelijk beleid binnen je organisatie?

Om tot een gezinsvriendelijk beleid te komen, moet een werkomgeving worden gecreëerd die een dergelijk beleid toelaat en stimuleert. Er moet met andere woorden een algemene cultuur worden geïnstalleerd waarin een dergelijk beleid een vanzelfsprekendheid kan worden. Veel van deze zaken vind je terug in de klassieke change managementprocessen, en kunnen toegepast worden op combinatie werk-privé.

 

Breng de beginsituatie in kaart.

 • Spreek met je werknemers. Informele contacten zijn een schat aan informatie. Of maak er een vast agendapunt van tijdens een intern overleg, zoals een personeelsvergadering waar zaken rond combinatie werk-privé kunnen besproken worden.
 • Ga te rade bij de vertrouwenspersoon of de vakbondsvertegenwoordigers in je onderneming. Krijgen zij vaak meldingen van problemen bij de combinatie werk-privé?
 • Je kan ook formeel meten hoe het gesteld is met de combinatie werk-privé van je werknemers. Waar hebben ze behoefte aan? Ga de leeftijdsstructuur van je personeelsbestand na, vandaag en over vijf of tien jaar, en koppel dit bijvoorbeeld aan het aantal werknemers die mogelijks een zorgtaak opnemen in hun privéleven.

 

Creëer een draagvlak voor nieuwe initiatieven.

 • Sta open voor nieuwe mogelijkheden, doe inspiratie op bij andere ondernemingen of neem een kijkje op de databank met goede praktijken van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
 • Toets voorstellen af bij je werknemers, maar betrek ook je professioneel netwerk die je kunnen ondersteunen met informatie en advies.
 • Wees ondersteunend. Geef de werknemers de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regelingen, er zullen steeds voor- en tegenstanders zijn. Communiceer open over de redenen waarom een gezinsvriendelijk beleid noodzakelijk is voor de organisatie.

 

Informeer en communiceer in een open bedrijfscultuur.

 • De mogelijkheden en maatregelen om de combinatie werk-privé te combineren zijn erg uitgebreid, jezelf informeren over wat er allemaal bestaat is dus zeker geen overbodige luxe.
 • Informeer ook je werknemers hierover. Vaak zijn zij zelf te weinig op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn.
 • Maak de maatregelen die er bestaan en die je als onderneming extra neemt, duidelijk zichtbaar voor elke werkneemster/werknemer.
 • Zorg ook voor duidelijke en transparante procedures. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat alles vlotter en efficiënter kan verlopen.

 

Durf te evalueren en bij te sturen.

 • Heb je een nieuw initiatief opgestart? Super! Bekijk zeker of het de gewenste resultaten oplevert: Wordt er gebruik van gemaakt of waarom niet? Zie je een verbetering in de combinatie werk-privé van je werknemers?
 • Niet alles zal succesvol zijn in je organisatie. Durf dit te communiceren naar je werknemers en beslis om het initiatief af te schaffen of bij te sturen.
 • Zie je een verbetering? Perfect! Tijd om het initiatief te verankeren in het beleid van je onderneming.