Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van de site zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven,verbonden. Door het louter gebruik maken van de site wordt u geacht deze algemene gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de site verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal het Instituut de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Het Instituut levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het Instituut niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het Instituut kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De site kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover het Instituut enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het Instituut kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen mannen aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de site wordt verwezen.

De inhoud van de Parents@Work website geeft de standpunten weer van de auteur en is uitsluitend haar/zijn verantwoordelijkheid. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de hierin opgenomen informatie.