Waarom een databank met goede praktijken?

Vrouwen maken bijna de helft uit van de werkende bevolking in België. Meer en meer organisaties zijn er zich van bewust dat gelijkheid een hefboom is om beter te presteren, en dat daarvoor het talent van vrouwen én mannen nodig is. Maar ondanks een verhoogd bewustzijn rond het belang van gendergelijkheid en wettelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen, blijven feitelijke ongelijkheden bestaan die mogelijkheden voor vrouwen beperken op verschillende vlakken: toegang tot de arbeidsmarkt, toegang tot bepaalde beroepen of sectoren, opleiding, doorstroming naar hogere functies, arbeidsvoorwaarden, moeilijkheden om werk en gezin te combineren. Stereotiep denken, het glazen plafond, dubbele belasting van vrouwen en de loonkloof staan gendergelijkheid in de praktijk in de weg.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil met deze website werkgevers inspireren en ondersteunen bij het genderbewust functioneren, en dit met het oog op het verminderen van maatschappelijke ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, en tussen vrouwen (en mannen) onderling.

De gegevensbank waarover het Instituut beschikt, gecreëerd in 2006 en in 2014 up-to-date gebracht, fungeert als een bron van informatie om inzicht te verkrijgen in de goede praktijken van organisaties (private, publieke en social profit) die een effectief gelijkekansenbeleid hebben uitgewerkt en geïmplementeerd. Heel wat nieuwe goede praktijken die gendergelijkheid bevorderen in organisaties, werden geïdentificeerd en gecontroleerd op hun reële toegevoegde waarde.

Dit resulteert in een databank van meer dan 60 goede praktijken vanuit verschillende soorten organisaties uit verschillende sectoren binnen de Belgische landsgrenzen. Sommige goede praktijken zijn reeds enkele jaren geïmplementeerd en hebben al terdege hun effectiviteit bewezen, andere acties zijn eerder recent opgestart. Intenties om tot acties over te gaan namen we niet in aanmerking.

Het doel van de databank is een zo divers mogelijke – maar niet exhaustieve – waaier aan initiatieven, oplossingen en programma's inzake gelijkekansenbeleid voor te stellen en te promoten. Op die manier vormen de kennis en inzichten van de geselecteerde maatregelen, initiatieven en processen een bron van inspiratie voor andere organisaties en kan men zodoende winst halen uit de ervaringen van anderen. De geselecteerde maatregelen in deze databank betekenen een win-win voor werkgevers én personeel: een verhoogde werktevredenheid en welzijn door genderbalans leiden immers tot betere resultaten van organisaties.