Vrouwen maken bijna de helft uit van de werkende bevolking in België. Meer en meer organisaties zijn er zich van bewust dat gelijkheid een hefboom is om beter te presteren, en dat daarvoor het talent van vrouwen én mannen nodig is. Maar ondanks een verhoogd bewustzijn rond het belang van gendergelijkheid en wettelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen, blijven feitelijke ongelijkheden bestaan die mogelijkheden voor vrouwen beperken op verschillende vlakken: toegang tot de arbeidsmarkt, toegang tot bepaalde beroepen of sectoren, opleiding, doorstroming naar hogere functies, arbeidsvoorwaarden, moeilijkheden om werk en gezin te combineren. Stereotiep denken, het glazen plafond, dubbele belasting van vrouwen en de loonkloof staan gendergelijkheid in de praktijk in de weg.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil met deze website werkgevers inspireren en ondersteunen bij het genderbewust functioneren, en dit met het oog op het verminderen van maatschappelijke ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, en tussen vrouwen (en mannen) onderling.

Databank goede praktijken

De gegevensbank waarover het Instituut beschikt, fungeert als een bron van informatie om inzicht te verkrijgen in de goede praktijken van organisaties (private, publieke en social profit) die een effectief gelijkekansenbeleid hebben uitgewerkt en geïmplementeerd. Heel wat nieuwe goede praktijken die gendergelijkheid bevorderen in organisaties, werden geïdentificeerd en gecontroleerd op hun reële toegevoegde waarde.

Dit resulteert in een databank van meer dan 60 goede praktijken afkomstig uit organisaties met verschillende grootte en uit verschillende sectoren binnen de Belgische landsgrenzen.

PARENTS @ WORK

Het EU-project Parents@Work legt de focus op het uitwisselen en verspreiden van goede praktijken die het evenwicht tussen werk en privé bevorderen voor mannen en vrouwen. Door werkgevers en werkneemsters/werknemers te informeren over hun rechten en plichten wil het project handvaten aanreiken om de bescherming te verbeteren en discriminatie tegen te gaan van zwangere werkneemsters, moeders en vaders op de werkvloer.

De toolkit bevat checklists en een e-learning module met de belangrijkste wettelijke informatie, heel wat inspirerende maatregelen waar werkgevers kunnen op inzetten en goede praktijken om een gezinsvriendelijk beleid uit te bouwen.

Dit project wordt gefinancierd door het programma “Rechten, gelijkheid en burgerschap (2014-2020)” van de Europese Unie.