Introductie

Met het Europees project Parents@Work wil het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in de vorm van een toolkit een praktisch antwoord bieden op de noden van werkgevers om een gezinsvriendelijk beleid uit te bouwen in hun onderneming.

Met deze toolkit krijg je als werkgever concrete en handige materialen aangeboden om in te zetten op een betere combinatie werk-privé voor je werknemers. De Belgische wetgeving wordt verduidelijkt en je wordt snel naar de juiste administratieve formulieren geleid. Daarnaast kan je ook inspiratie opdoen uit acties en maatregelen van andere ondernemingen.

Concreet ligt de focus op de verschillende fasen van een (gezins)leven waarin, zowel voor vaders als moeders, de combinatie met het werk al eens onder druk kan komen te staan:

  • vóór de zwangerschap;
  • de komst van een nieuw gezinslid: zwangerschap/moederschap – vaderschap – adoptie en pleegouders;
  • met (jonge) kinderen;
  • zorgen voor ouderen, zieke kinderen of andere gezinsleden.

 

Checklists

Aan de hand van 9 checklists worden, per fase van het gezinsleven, alle wettelijke bepalingen en verplichtingen opgesomd. Waar je als werkgever rekening mee moet houden bij een zwangerschap, medisch begeleide voortplanting, adoptie, zorgverlof, enzovoort. Bijkomend krijg je tips om verder te gaan dan deze wettelijke verplichtingen.

Lees meer 

 

E-learning

Een e-learning module legt, op een bevattelijke manier, de juridische basis uit omtrent zwangere werkneemsters, vaders, meemoeders, enzovoort.

Lees meer 

 

Goede praktijken

Goede praktijkvoorbeelden tonen je hoe het er concreet aan toe gaat bij ondernemingen die een gezins- en gendervriendelijk beleid hebben opgezet. Hoe gaan zij te werk, wat zijn hun succesfactoren en met welke uitdagingen krijgen ze te maken?

Lees meer 

 

Inspirerende maatregelen

Als werkgever kan je, bovenop de wettelijk bepalingen, extra maatregelen en acties nemen om je werknemers te ondersteunen bij een goede combinatie werk-privé. Deze extra maatregelen rond flexibel werken, verlof en verloning, deconnecteren, gezinsondersteunende diensten, en informatie en communicatie geven je alvast enkele ideeën.

Lees meer 

 

Gezinsvriendelijk ondernemen

Wat is gezinsvriendelijk ondernemen en waarom is het belangrijk? Om tot een gezinsvriendelijk beleid te komen, moet een werkomgeving worden gecreëerd die een dergelijk beleid toelaat en stimuleert. We zetten je alvast op weg met enkele aandachtspunten.

Lees meer 

 

Lexicon

In dit lexicon worden begrippen uit de toolkit verklaard en wordt de relatie tussen bepaalde begrippen nader toegelicht.

Lees meer