Gezinsvriendelijk ondernemen

Een goede combinatie werk-privé, of ook wel ‘work-life balance’ genoemd, vermindert stress en burn-out. De term is een recent fenomeen, mede doordat technologische vooruitgang (met smartphones en e-mail) de scheiding tussen het professionele en privéleven heeft doen vervagen. Maar inzetten op een goede combinatie werk-privé voor je werknemers vraagt een inspanning en zet jou als werkgever wel eens voor organisatorische uitdagingen. Denk maar aan de ingewikkelde regelgeving met vele uitzonderingen, de extra administratieve last, het zoeken naar vervanging voor een zwangere werkneemster of de zorg om de planning die in het gedrang komt.

Ondanks deze terechte argumenten blijkt uit de ervaringen van organisaties die bewust werk maken van een gezinsvriendelijk beleid en inzetten op een goede combinatie werk-privé, dat dit voor hun werknemers heel wat voordelen oplevert. Werknemers zijn meer geëngageerd, productiever, er is minder ziekteverzuim en het verloop daalt. In de strijd voor talent wordt jouw organisatie gezien als een aantrekkelijke organisatie voor toekomstige werknemers en je kan talentvolle arbeidskrachten behouden.

Maar ook omdat het nu normaal is dat vrouwen (voltijds) participeren op de arbeidsmarkt, is het bewaken van het evenwicht belangrijk. Voorlopig nemen vrouwen thuis nog vaak de meerderheid van de zorgtaken op zich. Deze situatie moet veranderen, enerzijds door vrouwen te helpen dit evenwicht tussen werk en privéleven te vinden en anderzijds door mannen aan te moedigen zich meer met deze taken bezig te houden. Meer en meer vaders willen een grotere betrokkenheid bij hun gezin maar krijgen of kennen nog te weinig de mogelijkheid om dit te combineren met hun werk. Als onderneming kan je dus ook het maatschappelijk belang dienen!