Leeswijzer

In deze databank kan je verschillende fiches terugvinden met goede praktijken, die ondernemingen hebben ondernomen om de gelijkheid van vrouwen en mannen in hun organisatie te bevorderen.

Zowel de grootte van de organisaties als de soort actie kan verschillen. Grote multinationals, maar ook de lokale KMO’s of steden en gemeenten; allen hebben ze hun steentje bijgedragen in deze databank.

De acties variëren van specifieke projecten waar extra budget voor werd vrijgemaakt tot simpelere initiatieven zonder budgettaire impact en dit in verschillende domeinen (mobiliteit, promotie, opleiding, enzovoort). Voor elk wat wils dus!

Bij de samenstelling van de databank werd er rekening gehouden met de overdraagbaarheid van de acties. Indien je een actie wenst in te voeren in je eigen bedrijf hou er dan rekening mee dat alle initiatieven zullen moeten worden afgetoetst tegen de eigen bedrijfscultuur. Gelijkheid van vrouwen en mannen moet immers op maat van de organisatie worden ingevoerd.

Hoe de goede praktijken op de website raadplegen?

Je kan zoeken naar goede praktijken op een specifiek domein d.m.v. de trefwoorden in de keuzelijst. Deze trefwoorden zijn bv. mentaliteitswijziging, rekrutering en selectie, opleiding, netwerken, topmanagement, flexibel werken, verloningsbeleid.

De trefwoorden (en de goede praktijken waaraan ze toegekend zijn) werden gecatalogeerd in verschillende grotere domeinen:

 • het doorbreken van de traditionele rolpatronen,
 • het aanbieden en verbeteren van loopbaanperspectieven voor vrouwen,
 • het harmoniseren van werk en privé,
 • het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.

Indien je geen trefwoord uit de keuzelijst aanklikt, worden alle acties in de databank getoond.

Wat vindt u terug in de fiches?

Elke goede praktijk op deze website bevat de volgende standaardrubrieken:

 • Naam van de organisatie
 • Sector van de organisatie
 • Aantal werknemers
 • Beschrijving en doel van de actie
 • Doelgroep van de actie
 • Implementatieproces
 • Succesfactoren, uitdagingen en faciliterende factoren
 • Resultaten

Bovendien werden aan elke goede praktijk trefwoorden toegekend, alsook een weblink naar de organisatie.

Ondernemingsgegevens opvragen of klachten m.b.t. goede praktijken?

Indien je graag contact opneemt met de verantwoordelijke voor deze acties binnen de bedrijven, kan je de coördinaten schriftelijk opvragen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Indien je een klacht hebt over een van de opgenomen acties, kan je dit tevens melden bij carla.rijmenams@igvm.belgie.be.

Bent u zelf het slachtoffer van discriminatie op basis van uw geslacht?

Als je slachtoffer bent van discriminatie op de werkvloer, kan je ook terecht voor advies bij de juridische dienst van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Contactgegevens

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T.: 02/233 41 75
F.: 02/233 40 32